KHAI THÁC CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN
 
1. Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library 2. CSDL sách điện tử Eewoww
 
3. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật 4. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Khoa học (Nhà xuất bản: IG Publishing)
 
5. Cơ sở dữ liệu sách điện tử VitalSource Bridge 6. Cơ sở dữ liệu SpringerLink
 
7. CSDL ProQuest 8. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN
 
9. CSDL sách điện tử Việt văn – sachweb.vn 10. Thư viện số
 
11. Thư viện
 
 
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Trong quá trình sử dụng, quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: Cô Trần Thị Ngọc Ý, Số ĐT nội bộ: 8223, email: yttn@hcmute.edu.vn
Để biết thêm chi tiết thông tin về Cơ sở dữ liệu trực tuyến Snh viên và Quý thầy cô có thể download file hướng dẫn sử dụng về để xem. Xin cám ơn. Download