1. Cơ sở dữ liệu SpringerLink

2. Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library

3. CSDL WipsGlobal

4. CSDL OECD iLibrary

5. CSDL ProQuest

6. Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ

7. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN trong nước

8. CSDL tiêu chuẩn Việt Nam

9. CSDL thông tin khảo sát đề tài

10. CSDL sách điện tử Việt văn – sachweb.vn

11. Thư viện số

12. Thư viện

13. Các cơ sở dữ liệu trực tuyến

14. Trung tâm kết nối Tri thức số

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:

Trong quá trình sử dụng, quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: Cô Trần Thị Ngọc Ý, Số ĐT 0919888975, email: yttn@hcmute.edu.vn Thư viện trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh viên biết để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả